Trafikalt grunnkurs 4 kursdager inkl. førstehjelp (TG)

28. sept / Min 8 stk, de under 18 år, skriv navn+mobiler åpen av foresatte i kommentarfeltet. / 1.700 kr

Ta kontakt

Adresse

Stasjonsgata 1

3050 Mjøndalen

322 30 022

post@eikertrafikkskole.no