Informasjon

Trafikkskolen må stenge pga Koronaviruset!!!

- Trafikkskoler går under samleposten andre utdanningsinstitusjoner og må derfor stenge. Det bekrefter nå Helsedirektoratet. Dermed er også trafikkskolene omfattet av de samme retningslinjene som skoler og universiteter.

Denne presiseringen er gjort av Helsedirektoratet 13.mars kl. 08:00.

- Beslutningen gjelder frem til 13.april 2020 med mulighet for forlengelse.

- Statens vegvesen har bestemt å stenge alle trafikkstasjoner i hele landet på grunn av koronautbruddet. Det betyr at all aktivitet som skjer ved trafikkstasjonen slik som for eksempel førerprøver, teoriprøver og hallkontroller som er planlagt fredag 13. mars t.o.m mandag 13.april er avlyst, sier Bodil Rønning Dreyer i Statens vegvesen. 

Kandidatene vil nå få fritak for gebyr ved avbestilling av førerprøven senere enn nest siste virkedag uten å levere helseattest.

Statens vegvesen følger situasjonen tett og informarsjon kommer på www.vegvesen.no

 

- I samråd med SVV v/Vegdirektoratet beslutter vi å stenge NAF Øvingsbaner for all aktivitet med virkning fra i dag, og i første omgang frem til 13.april

 

Eiker Trafikkskole ble startet i 2004 og er medlem av ATL. 
Underviser i Trafikalt Grunnkurs inkl. førstehjelp og mørkekjøring,
Kjøretøy klassene: B-bil manuell og automatgir.
Trafikkskolen ligger sentralt til i Mjøndalen, nær buss og togstasjon. 
Vi kan være behjelpelig med og møte eleven hjemme, skole eller arbeid i nærområdet. 

Skoleregler: 

All bestilling og avbestilling av timer skjer via din trafikklærer eller kontoret. Avbestilling av kjøretimer er senest      kl. 12.00 siste virkedag før timen skal starte, ved obligatorisk opplæring som sikkerhetskurs på bane, landevei og Førerprøven er avbestillingsfristen 4 virkedager før. Uten avbestilling eller oppmøte må timen/timene betales. For og unngå å betale for timen ved sykdom må legeerklæring leveres innen 7 dager.

På tabselev.no ser du konto, timeavtale og meldinger fra trafikklærer. Her kan du betale med konto/kid nr og Vipps. Ved vipps betaling tilkommer det ett gebyr.  Alle timer og kurs skal være betalt senest tre dager etter timestart. Har du satt opp kjøretimer/kurs i ett tett løp, må det forhåndsbetales slik at vi får innregistrert det inn til biltilsynet før neste time/kurs skal starte. Ved uteblitt betaling sendes faktura med fakturagebyr på kr 75,- og ev. rabatt bortfaller. Retten til tilbakebetaling og bruk av sum tilgode bortfaller etter ett år. Påbegynte kurs f.eks. trafikalt grunnkurs refunderes ikke.

Underskrevet rabattavtale gir deg rabatt. Du kan enten betale ved hver time eller innbetale ett større beløp. Rabatten for alle kjøretimer og oblig.opplæring blir lagt inn ved sikkerhetskurs på veg dag 2, forutsatt at du har betalt innen tre dager. Alt utestående inkl. reservasjoner må være betalt senest fire dager før førerprøven. Uten betaling kan førerprøven bli avbestilt. Be om prisliste og rabattavtale om det ikke er mottatt. 

Har du ett opphold i opplæringen er det ditt ansvar og ta kontakt for ny timeavtale.

 Prisøkning kan forekomme.

Søknad om førerkort: www.vegvesen.no/dinside

Fullmakt for bestilling av førerprøve etter bestått teori: www.vegvesen.no/dinside 

Gebyrer til Statens Vegvesen betales av kandidaten. 

Ta kontakt

Adresse

Stasjonsgata 1

3050 Mjøndalen

322 30 022

post@eikertrafikkskole.no