Norges Trafikkskoleforbund

Vår trafikkskole er godkjent av Statens vegvesen og medlem av -

Norges Trafikkskoleforbund

- Å være en godkjent skole betyr at ledelsen oppfyller kravene for å drive skole og at alle lærere har solid pedagogisk utdannelse. Vi garanterer at du som elev får en god, trygg og profesjonell opplæring.

- Som medlem sikrer vi et høyt faglig nivå på våre trafikklærere, gode rutiner og trygghet i at vi følger gjeldende lover og regler.

- Hos oss er du som elev i fokus. Vi gir individuell opplæring etter moderne undervisnings-prinsipper til alle våre elever.

- Våre undervisningsplaner bygger på læreplaner utgitt av Vegdirektoratet og planene blir godkjent av Statens vegvesen.

 

Ta kontakt

Adresse

Stasjonsgata 1

3050 Mjøndalen

908 39 698

post@eikertrafikkskole.no